ECL có tên đầy đủ: European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages – Hội đồng Khảo thí Ngôn ngữ châu Âu ECL –được thành lập vào năm 1992 bởi nhóm chuyên gia quốc tế, là hệ thống kiểm tra đánh giá các ngôn ngữ châu Âu hiện đại. Hội đồng ECL tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngôn ngữ quốc tế cho 15 ngôn ngữ trong đó có tiếng Đức.

Việt Nam vinh dự là một trong bốn quốc gia tại châu Á, đồng thời là quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á được chọn là nơi đặt trung tâm thi của Hội đồng ECL. Tại Việt Nam, Hội đồng ECL tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngôn ngữ quốc tế cho 03 ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức. Các kỳ thi của ECL đánh giá ngôn ngữ với bốn trên tổng số sáu bậc trong Khung tham chiếu Trình độ Ngôn ngữ chung châu Âu CEFR, là các trình độ: A2, B1, B2, C1.

Thông tin chứng chỉ ECL được công nhận trên trang lãnh sự quán Đức: Điều 9 mục e:
https://vietnam.diplo.de/vn-vi/dichvulanhsu/05-VisaEinreise/-/2306816

 

Hình ảnh các thí sinh thi B1 tại HCM đang làm thủ tục vào phòng thi

Về bố cục bài thi ECL bao gồm 02 phần thi: Nói và Viết. Trong phần thi Nói, ECL đánh giá 02 kỹ năng Nghe hiểu và Nói/Giao tiếp. Trong phần thi Viết 02 kỹ năng được đánh giá là Đọc hiểu và Viết.

Hình ảnh các thí sinh đang làm bài thi kĩ năng

Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2023, ECL đã tổ chức thành công hơn 10 kì thi B1 tại 2 điểm thi lớn nhất cả nước là Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh với sự đăng kí đông đảo của các thí sinh trong cộng đồng tiếng Đức. Mỗi kì thi B1 tại Việt Nam tiếp nhận từ 300 đến 500 thí sinh cả nước.

Trong tương lai, ECL sẽ phát triển và tổ chức nhiều hơn các kì thi B1 tại VN, phục vụ cho nhu cầu thi lấy chứng chỉ B1 để tham gia du học nghề tại CHLB Đức của học sinh – sinh viên Việt Nam.

Facebook 0913923014 Tải tài liệu
luyện thi IELTS
Kiểm tra trình độ

    Đăng ký ngay