“HOÀN LẠI 100% PHÍ HỌC TIẾNG ĐỨC KHI DU HỌC NGHỀ TẠI CHLB ĐỨC với PDT”

 

GÓI 1: TẶNG NGAY 100% PHÍ ÔN THI B1 cho đến khi đậu B1

Khi đăng kí học trọn khóa tiếng Đức A1+A2+B1

 

GÓI 2: TẶNG NGAY PHÍ THI B1 ECL VÀ HỌC LẠI KHÔNG GIỚI HẠN

Khi đóng trọn gói học phí khoá tiếng Đức A1 – B1 và mở hồ sơ du học tại PDT.

 

GÓI 3: HOÀN NGAY HỌC PHÍ TIẾNG ĐỨC HOẶC PHÍ KÝ TÚC XÁ

Khi học viên đăng ký trọn gói chương trình và có visa thành công.

 

“TẶNG NGAY HỌC BỔNG 5.000.000 KHI HỌC VIÊN KHI THI LÊN LỚP LIÊN TỤC VÀ THI B1 MỘT LẦN ĐẬU 4 KỸ NĂNG”

 

 

 

Facebook 0913923014 Tải tài liệu
luyện thi IELTS
Kiểm tra trình độ

    Đăng ký ngay